fr  |  en  |  nl

Nieuws

2014-02-24

De winning van zaadkorrels en het stekken in de zaadbank van Marche-en-Famenne

Op 30 januari hebben 3 leden van de LIFE+ Elia ploeg twee belangrijke acties uitgevoerd om de realisatie van de aanplant van getrapte bosranden en behoudende aanplantingen in de veiligheidsstroken van de hoogspanningsleidingen te kunnen verzekeren.  Deze twee acties waren de winning van zaadkorrels van het verzamelde fruit in de periode november - december 2013, en ook het uitplanten van zaailingen van kornoeljeboompjes.

Foto 1.- Winning van zaadkorrels van sneeuwbalplanten (Viburnum opulus) door pletting.

De tijdens de maanden oktober tot december 2013 geoogste vruchten zijn aan een winning onderworpen.  Deze vruchten kwamen meer bepaald van soorten zoals wilde appelaar, kornoeljeboom, sneeuwbal, liguster, zwarte vlier, sleedoorn, meidoorn, ... verzameld in de omgeving van Doisches en Saint-Hubert. Meerdere winningstechnieken zijn gebruikt, vermaling, fijn stampen, scheiding door te laten drijven, behandeling met de hogedrukreiniger, ... waarna de geproduceerde zaadjes opgeslagen werden in de koelkasten van de zaadbank van Marche-en-Famenne, voor een rustperiode en het uitzaaien in de komende maanden.

Foto 2.- Winning van pitten van sleedoorn (Prunus spinosa) met behulp van een hogedrukreiniger.

In een tweede stap heeft de equipe van de zaadbank een lot kornoeljeboompjes ter beschikking gesteld dat ontkiemd was in een minder gunstige periode voor aanplanting in een boomkwekerij. Deze opportuniteit heeft ons toegelaten om 200 planten uit te zetten die stekken zullen opleveren voor aanplanting in de getrapte bosranden in de herfst van 2014.

Foto 3.- Stekjes van kornoelje (Cornus mas)

Het oogsten van het fruit, de winning van de zaadjes, hun opslag ten einde in bloemen en vruchten gediversifieerde bosranden te herstellen, moet gebeuren met respect voor de biologische cycli van soorten ; sommige vragen rustperiodes van meerder maanden, met talrijke behandelingen (warmte, koude, vochtigheid, ...).  Deze veelvoudige behandelingen, ondankbaar maar noodzakelijk, laten op de lange termijn toe om een netwerk van herstel in de bosmassieven aan te brengen, waardoor een effectieve aanwezigheid van biodiversiteit verzekerd wordt.  Laat ons hopen dat deze biodiversiteit nog toeneemt doordat ze kan profiteren van de in dit project ingerichte doorgangen.