fr  |  en  |  nl

Nieuws

2014-04-24

LIFE Elia ontmoet ELES en SloveniŽ

Twee leden van het LIFE Elia project zijn naar Slovenië gereisd om de Sloveense hoogspanningsnetbeheerder ELES te ontmoeten op 24 avril 2014. De vergadering waarop ervaringen werden uitgewisseld had plaats in Ljubliljana en ze werd gevolgd door een terreinbezoek waarop ELES haar acties om rekening te houden met de biodiversiteit kon voorleggen.

Nieuwe uitdagingen in een veranderende samenleving

Zoals bij alle hoogspanningsnetbeheerders die we hebben ontmoet, ziet ELES zich geconfronteerd met een groeiend aantal eisen bij het ontwikkelen of vernieuwen van het net.  De projecten voor de realisatie van een nieuwe hoogspanningslijn om het net aan te sluiten op Hongarije, vormen een grote uitdaging voor ELES omdat verschillende betrokkenen de aandacht willen trekken op de gevolgen voor de biodiversiteit.  ELES spant zich in om dit cruciaal aspect zo goed mogelijk te integreren door compensatiemaatregelen aan te bieden fo door acties te ondernemen die de biodiversiteit onder de lijnen bevorderen.

Terreinbezoek : hoogspanningspost van Beriče en de Zadrobova site

Wij zijn op bezoek gegaan in een van de grootste hoogspanningsposten van Europa : het indrukwekkende station van Beriče. De omvorming gebeurt er naar 100, 220 en 400 kVolt.

Na dit bezoek, zijn we naar een hoogspanningslijn gereden gebouwd in 2008 bij Zadrobova. Op deze site zijn aanplantingen ter bevordering van de biodiversiteit gebeurd.  In dit specifiek geval zijn struiken (van soorten gelijkaardig aan deze gebruikt in België) onder de lijn geplant, met behoud van een beveiligde toegang en gemaaid terrein over een afstand van 5 m rondom de mastvoet.  Het beheer wordt verzekerd door selectieve kapping van bomen die tot bij de lijn zouden kunnen groeien.  Op verschillende geleiders werd tevens bebakening voor vogels aangebracht.

Naar een bijdrage tot een Europees vademecum

Het LIFE Elia project wil, onder andere, een vademecum van goede praktijken voor het beheer van vegetatie onder hoogspanningslijnen bereiken. Slovenië is een voor deze actie uitstekend gelegen land : het bevindt zich immers in 3 biogeografische zones : de alpiene, de mediterrane en de continentale zone.