fr  |  en  |  nl
transformeren plots van hoogspanningsleidingen in de groene corridors
Herstelacties

Randen

Op dit moment is het in onze meeste werkzones zo dat de corridors die in de bossen zijn aangelegd...

voor meer informatie

Boomgaarden

Deze actie is bedoeld om bij te dragen tot het behoud en de toename van zeer lokale...

voor meer informatie

Venen, heiden en schraal maailand

Heiden en venen maken deel uit van de meest bedreigde habitats in West-Europa. Ze zijn niet enkel...

voor meer informatie

Poelen

In bosomgeving zijn poelen vrij zeldzame habitats. Ze raken op natuurlijke wijze vrij snel opgevuld...

voor meer informatie

Invasieve soorten

De uitbreiding van invasieve soorten is een fenomeen dat steeds zichtbaarder wordt, zowel door het...

voor meer informatie

Grazen en maaien

In de vochtigste en meest open zones in dalbodems, die meestal bedekt zijn met ruigten en zomen...

voor meer informatie

Bloemenweiden

In landbouwgebied heeft decennialange bemesting geleid tot het verdwijnen van natuurlijke weiden....

voor meer informatie
Voorbereidende acties

Voorbereiding en actualisering van de digitale cartografische documenten

Alvorens een LIFE-project als dit aan te vatten, is het uiterst belangrijk een stand van zaken op...

voor meer informatie

De herstelacties inplannen

Een project zoals dit vergt een precieze planning van de uit te voeren acties, die zeer divers en...

voor meer informatie

Voorbereiding van de beheersplannen

De opstelling van de beheersplannen zal verreweg de belangrijkste actie van het project zijn. De...

voor meer informatie

Implementatie van de databases

De geografische uitgebreidheid en diversiteit van het project zijn zo groot dat er heel wat...

voor meer informatie
Sensibilisatie acties
 

Website

Om het LIFE-project, zijn doelstellingen, de resultaten en de verschillende ontwikkelingen...

voor meer informatie

Folder

Het volledige ELIA LIFE-project voor het grote publiek samenvatten in slechts zes pagina's, dat is...

voor meer informatie
 

Brochure

Er zal een specifiek informatiebulletin voor de hoogspanningsnetbeheerders worden opgesteld.

voor meer informatie

Borden

De kruisingen tussen hoogspanningslijnen en wegen zijn de plaats bij uitstek om de...

voor meer informatie

Uitkijkposten

Een corridor die een hoogspanningslijn beveiligt, is per definitie een enorme brandgang die door...

voor meer informatie

Opleidingsmodules

Om Elia en RTE te helpen het door het project beoogde duurzame en milieuvriendelijke beheer voort...

voor meer informatie
 

Vademecum

De innovatieve en exemplarische waarde van het hoogspanningsnetbeheer dat het LIFE-project wil...

voor meer informatie

Video (13)

Een video is een uitstekend middel om boodschappen over te brengen; het illustreert het adagium dat...

voor meer informatie
 

Colloquia

De afronding van het project gebeurt via de organisatie van een tweedaags colloquium waarop de...

voor meer informatie