fr  |  en  |  nl

Partners

CARAH

CARAH is de vzw voor landbouwdiensten van de provincie Henegouwen. Ze bevat onder meer een experimentele en pedagogische boerderij, een dienst voor toegepast landbouwkundig onderzoek, een groep laboratoria voor gespecialiseerde analyse en tests in het domein van landbouw, leefmilieu en voedingsmiddelen, een dienst voor boekhouding, landbouweconomie, opleiding en informatie en een cel 'Bos, Natuur, Leefmilieu' (Forêt, Nature, Environnement, FNE). CARAH is als onderzoekscentrum ook verbonden met de Henegouwse provinciale Condorcet-hogeschool.

CARAH staat ten dienste van ondernemingen, land- en bosbouwbedrijven, gemeenten en particulieren.

Op het vlak van leefmilieu en natuurbehoud in het bijzonder ontwikkelt CARAH sinds 2005 in samenwerking met een Frans permanent centrum voor milieu-initiatieven (CPIE) een methode voor de biologische beoordeling van de terrils in het Frans - Waalse mijngebied (INTERREG III en IV). In het kader van dat project werden meerdere experimenten uitgevoerd rond het beheer van de seminatuurlijke habitats van deze terrils.

In 2007 heeft CARAH in samenwerking met ELIA een studie uitgevoerd over de impact van de veiligheidscorridors van hoogspanningslijnen op de biodiversiteit.

Sinds begin 2007 neemt de FNE-cel actief deel aan de onderhandelingen rond de opening van boscorridors en de veiligstelling van het hoogspanningsnet in het Waals Gewest. Het beheer daarvan gebeurt via contacten met de privé-eigenaars, gemeentelijke of overheidsbeheerders, de beoordeling van de getroffen bosbeplanting, de berekening van de kosten van de interventies, de follow-up van de werkzaamheden en de invoering van goede beheerspraktijken voor de veiligheidscorridors. De interventies van de FNE-cel dekken zo goed als het volledige Waalse grondgebied. In 2011 voerde deze cel een audit uit van het snoeibeleid bij ELIA om de praktijken voor het beheer van de beplanting te beoordelen. De cel moest denkpistes voorstellen om een duurzame lange termijn logica in het beheer van de boscorridors van het hoogspanningsnet te integreren.

www.carah.be