fr  |  en  |  nl

Partners

DNF

Het Département de la Nature et des Forêts (DNF, een onderdeel - DGO3 - van de Waalse overheidsdienst) is verantwoordelijk voor de toepassing van de Boscode en de wetgeving inzake natuurbehoud, natuurparken, jacht en visvangst, en dit in overleg met de betrokken actoren.

Het DNF vervult volgende opdrachten:

 • instaan voor de toepassing van de Boscode;
 • beheren en waarborgen van de multifunctionele rol van de bossen via:

                        de coördinatie van de ontwikkeling van de bosbeheersplannen,

                        de follow-up van de boscertificeringen,

                        de uitwerking van regels rond bosexploitatie en -werkzaamheden,

                        de ontwikkeling van beheersmethoden en -tools afkomstig uit programma's voor toegepast onderzoek;

 • instaan voor de kennis over het boserfgoed, in coördinatie met het DEMNA, om gegevens te verzamelen en ter beschikking te stellen over de toestand en de evolutie van de houtproductie- en biodiversiteitsparameters;
 • instaan voor de ontwikkeling van het genetisch potentieel van het boserfgoed met het oog op de toename van de productie en een grotere diversiteit ('comptoir forestier');
 • bijdragen tot de ontwikkeling en promotie van de houtsector en van andere bosgerelateerde producten en diensten (sociale functie);
 • instaan voor de aanpassing van, en aanvullingen voorstellen op de lijst met opmerkelijke bomen en hagen, sanitaire adviezen leveren bij het eventuele omhakken van opmerkelijke bomen;
 • in samenwerking met het DEMNA, de informatica- en cartografische tools ontwikkelen die onmisbaar zijn voor het beheer van bossen en de natuuromgeving, en instaan voor het onderhoud van die tools;
 • toezien op de toepassing van de Wet op het Natuurbehoud en het Natuurparkendecreet;
 • reglementeringsontwerpen ontwikkelen in overleg met de betrokken actoren;
 • coördineren van de over het hele grondgebied te voeren acties om het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit te waarborgen;
 • instaan voor het beheer van de beschermde gebieden die in het bezit zijn van overheidseigenaars;
 • toezien op de toepassing van de jacht- en viswetgeving;
 • ontwikkelen van reglementeringsontwerpen voor de jacht en visvangst in samenwerking met de betrokken actoren;
 • ontwikkelen en coördineren van de opmaak en toepassing van beheersplannen voor de jacht en visvangst in het kader van de geïntegreerde beheersplannen van de waterlopen en van de zogenaamde 'Riviercontracten';
 • beheer van de viskwekerijen van de overheid;
 • toepassen en beoordelen van de reglementaire teksten;
 • voor de betrokken soorten, meewerken:

                        aan de kennis erover en de follow-up ervan,

                        aan het behoud en de verbetering van hun wilde karakter,

                        aan de evaluatie van hun impact op het leefmilieu;

 • praktische opdrachten uitvoeren: technisch, administratief en politioneel, de richtlijnen en het algemeen beleid zoals door de overheid gedefinieerd op het vlak van bossen, jacht, visvangst en natuurbehoud;
 • instaan voor het beheer van de bossen en beschermde gebieden van openbare landbezitters;
 • uitwerken van plannen voor de aanleg van bossen die vallen onder het bosregime en van natuurreservaten van de overheid.